Utfører alle oppdrag innan nybygg og restaurering.

Velkommen til Fuhr Bygg as

                                                                                                               

 

Fuhr Bygg AS er ei entreprenørverksemd i Gaupne i Luster kommune som utviklar eigne hus- og leilegheitsprosjekt, i tillegg til å ta på seg ulike tømrar- og restaureringsprosjekt.

Fuhr Bygg vart stifta i 2001, har 11 tilsette og er godkjend lærebedrift.

 

Prosjekt

 

Me har bustader til sals både i Gaupne og i Jostedalen.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller vil ha tilsendt prospekt.

 

Referansar

 

Fuhr Bygg as har sentral godkjenning for ansvarsrett og tek på seg ulike tømraroppdrag i Indre Sogn. Under finn du nokre av dei prosjekta vi gjennomført for private, bedrifter og det offentlege:

 

Aktuelt