Jostedal Panorama


Jostedal Panorama
På Gjerde er det under bygging sju leilegheiter.  Fem leilegheiter er ferdige, av dei er tre selde.  På dei andre er planløysinga klar, men om du er interessert har du høve til å vere med å velje overflatebehandling og fargar.
Ta kontakt!